Kampioenen van For Fortune-Favoured

Southern Delight Amy
Geboren 1991
JW.92, W.93, Lux Jeugd Kampioen, NLen Lux Kampioen.
Fok: P.de Groot Eig: Dhr J.l.H.Jennes

Time of Themba of the Fields Society
Geboren 2000
NL, Lux, NL Veteranenkampioen en VeteranenWinster 2010
Fok: E.Canta-Zintel Eig: Dhr en Mevr..Jennes-Struik

Viva Vienna of the Fields Society
Geboren 2001
JW.W.02 en Jw.02
Fok: E.Canta-Zintel Eig : Mevr F.G.H.Jennes-Struik

Brittley For Fortune-favoured
Geboren 2002
Lux Jeugd Kampioen,NL en Lux Kampioen, Belg W.03 en NL W.06
Fok/Eig Dhr en Mevr Jennes-Struik

Bessie(Bess) For Fortune-Favoured
Geboren 2002
NL Kampioen
Fok:Jennes-Struik Eig: Dorien Prins

Barcley For Fortune-Favoured
Geboren 2002
JW.W.03
Fok : Jennes-Struik Eig : J. Janssen

Catelina (Cate) For Fortune-Favoured
Geboren 2003
NL Kampioen, W.05, Vet. Win.11
NL Veteranenkampioen
Fok: Jennes-Struik Eig : Mevr Astrid Blok

Dana For Fortune-favoured
Geboren 2004
NL en Lux Kampioen
Fok/Eig Dhr en Mevr Jennes-Struik

Dauphin Sam For Fortune-Favoured
Geboren 2004
NL Kampioen, CW.09
Fok:Jennes-Struik Eig: van den Brink

Extra-Britt For Fortune-Favoured
Geboren 2005
NL en Lux Kampioen, W.10, Int. Show Kampioen (C.I.E.)
Veteranen Winster 2013
NL/Lux/Benelux VeteranenKampioen 2014
Lux en NL Veteranen BeneluxWinster.14
Fok/Eig Dhr en Mevr Jennes-Struik Mede-eig : L. Struik

Aybo of Bloodline
Geboren 2006
Lux Jeugd Kampioen
Fok:Ingrid Walder Eig : F.Jennes-Struik

Gravin Chica For Fortune-Favoured
Geboren 2006
Lux Jeugd Kampioen
Fok/Eig Jennes-Struik

Hira-Britt For Fortune-Favoured
Geboren 2008
JW 08 , NLen Lux Jeugd Kampioen, NL Kampioen
Fok/Eig Jennes-Struik

Hertog-Douwe For Fortune-Favoured
Geboren 2008
JW 08 , NL Jeugd Kampioen, NL Kampioen
Fok: Jennes-Struik Eig: M.Brands en F.Verhoef

Jonkvrouw Amy For Fortune-Favoured
Geboren 2008
JW 09 , W.09
Fok: Jennes-Struik Eig: W.van Zon-Kuiper

Jeberos For Fortune-Favoured
Geboren 2008
CH Jeugd Kampioen, Europees Winner 2011, CH en VDH Champioen, C.I.E.
Fok: Jennes-Struik Eig: Christa Graff ( Zwitserland)

Winterbourne Going Dutch
Geboren 2009
Lux en NL Jeugd Kampioen
Fok: Maria Köhlström Eig: F.Jennes-Struik

Lady Kismet For Fortune-Favoured
Geboren 2009
Lux.10 en .11, NL.11 Jeugd Kampioen
NL en Lux Kampioen, Int. Show Kampioen (C.I.E.)
Fok/eig Jennes-Struik Mede-eigenaar D.Struik-Mosley

Lord Avalon (Tristan) For Fortune-Favoured
Geboren 2009
SE U(u)CH,NO Ch, Nordic JW.10 and Nordic.W.10,
Fok: Jennes-Struik Eig: Maria Köhlström en Madelene Ryberg (Zweden

Nova-Nibbles For Fortune-Favoured
Geboren 2010
Europees JeugdWinner 2011, Nederlands Jeugdkampioen 2011,JW.11 en W.11
NL/B/Lux/Duits VDH Kampioen en Int. Show Kampioen (C.I.E.), Bundessieger 2013
Fok: Jennes-Struik Eig: N. Venken-Eerdekens (België)

Nova-Nolene For Fortune Favoured
Geboren 2010
Europees JeugdWinster 2011, Nederlands Jeugdkampioen 2011, JW.11 en W.11
NL en Lux Kampioen
NL BeneluxWinner.14
Fok: Jennes-Struik Eig: S. Stubbe-v. Roest & R. Stubbe

Fletcher (Sonnetend Canefields Touch)
Reu, Geboren: 2012
JW.12 en W.12 Amsterdam, JW.12 Brussel, Lux/NL/B Jeugdkampioen 2013
Winner 2013 Brussel België, Lux/NL Kampioen
Fok: Mr & Mrs M&D Stone Eig: Nico Venken , Mede eigenaar Fenny Jennes-Struik

Prins Lieven For Fortune Favoured
Geboren 21-8-2012
Fins Kampioen
Fok: Jennes-Struik Eig: Jaana Kerman

Nova-Nikita For Fortune-Favoured
Geboren 2010
Nederlandskampioen
Fok: Jennes-Struik Eig: N. de Koning en Jennes-Struik